Trenutne ugodnosti🎁Za vsako CBD mazilo ali CBD kapljice, ki jih boste naročili, vam bomo enak izdelek podarili🎁Za nakup nad 75€ vam podarimo še 5% BIO CBD kapljice🎁Na Blagajni kliknite za gratis izdelke

Ekološka pridelava

Zakaj izbrati ekološko pridelane konopljine izdelke EKOKOR?
Konoplja ima neverjetno sposobnost črpanja strupov iz zemlje (rastlina absorbira kemična gnojila in pesticide). Če so konopljini izdelki proizvedeni iz kontaminirane konoplje obstaja velika verjetnost, da se bodo nekatere od teh kemikalij pojavile v končnem izdelku.
V ekološkem kmetijstvu uporaba kemičnih gnojil in pesticidov ni dovoljena.
konoplja skarje rokavice

Ekološko kmetovanje je eden izmed odgovorov na ekološke probleme sodobnega sveta. Razlogi za ekološko kmetovanje so predvsem varna in zdrava hrana, varstvo okolja, skrb za dobro počutje živali in spodbujanje biotske raznovrstnosti. Ekološko kmetijstvo se osredotoča na delo skupaj z naravo in ne proti njej.

V zadnjem času se vse bolj kažejo pomanjkljivosti intenzivnega poljedelstva in živinoreje, ki prevladuje v razvitem svetu. Gre predvsem za ekološke probleme, ki jih povzroča intenzivno kmetovanje. Prevelike količine mineralnih gnojil in drugih kemikalij, ki jih uporabljajo v kmetijstvu onesnažujejo reke in morja. V telesih vseh živih bitij je čedalje več pesticidov in njihova proizvodnja se še vedno povečuje. Zaradi porušenega ravnotežja je škodljivcev vedno več. Tako pridelana hrana je biološko siromašnejša. V njej je manj vitaminov, mineralov in mikroelementov, kot jih človek potrebuje. V intenzivni živinoreji uporabljajo hormonske in kemične dodatke s katerimi poizkušajo pri živalih čim prej doseči čim večji prirast mesa. Vsi pa z mesno in mlečno prehrano preidejo tudi v človeško telo.

Ekološko kmetovanje pomeni tudi način življenja in mišljenja. Vsako živilo se ocenjuje glede na okus, uporabnost in prehransko vrednost (kalorije, vitamini, minerali). Upošteva se tudi socialno-kulturne in ekološke vrednosti. Ekološka živila imajo visoko ekološko vrednost, saj ekološko kmetijstvo pazljivo ravna z naravnimi viri.

Pridelki iz ekološke pridelave so pridelki najvišje kakovosti, saj so pridelani na popolnoma naraven način, v sozvočju z naravo in človekom. Prav tako jih odlikuje višja vsebnost hranilnih snovi in poln, bogat okus.

Ekološka pridelava poteka v skladu z natančno določenimi strogimi predpisi in pod rednim nadzorom pooblaščenih certifikacijskih organov ter pristojnega inšpektorata. Ekološko kmetovanje spoštuje in ohranja naravo ter uporablja samo naravne in naravi prijazne pridelovalne postopke ob upoštevanju naslednjih omejitev:

  • Prepoved uporabe pesticidov in lahko topnih mineralnih gnojil ter antibiotikov v živinoreji.
  • Omejitev uporabe živilskih dodatkov, pomožnih tehnoloških sredstev in drugih snovi.
  • Obvezno široko kolobarjenje kot pogoj za učinkovito rabo krajevnih virov.
  • Prepoved rabe gensko spremenjenih organizmov.
  • Izkoriščanje prednosti lokalnih virov, denimo hlevskega gnoja za gnojilo ali na kmetiji pridelane krme.
  • Reja živali poteka v sistemih živalim prijazne reje, z obilo gibanja na prostem in na osnovi ekološke krme.
  • Izbira takšnih vrst rastlin in pasem živali, ki so odporne proti boleznim in prilagojene lokalnemu okolju.
Naša kontrolna oganizacija za ekološko kmetijstvo

Inštitut KON-CERT Maribor je akreditiran s strani javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17065 za certificiranje procesov iz ekološke pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov in živil.